Sara Jaklič, dipl. fizioterapevtka s specialnimi znanji

Zaposlena v razvojni ambulanti Zdravstvenega doma Škofja Loka. Njeno delo pa zajema tako razvojni ambulanti v ZD Škofja Loka in ZD Kranj kot tudi Osnovno šolo Jela Janežiča v Škofji Loki.


Na kakšen način so otroci vključeni v terapije?

V kolikor izbrani pediater ob sistematskem pregledu opazi pri otroku upočasnjen gibalni razvoj, izda napotnico za pregled pri razvojnem pediatru. Ta nato izvede pregled otroka v razvojni ambulanti in se po presoji odloči za vključitev v terapijo.

Kateri otroci so napoteni v razvojno ambulanto ter kako lahko terapija pomaga nedonošenčkom?

Otroci, ki so v terapijo vključeni do enega leta starosti, so v razvojno ambulanto veliki meri napoteni zaradi upočasnjenega gibalnega razvoja. Največkrat gre za nizek osnovni mišični tonus, kar je pri nedonošenčkih zelo pogost pojav. Zaradi tega je zelo pomembna zgodnja vključitev otroka v nevrofizioterapevtski program. V kolikor otrok potrebuje tudi druge oblike pomoči, se v obravnavo naknadno vključita tudi delovni terapevt ali logoped.

Kaj zajema Bobath terapija in zakaj je dobra za nedonošenčke?

Bobath koncep temelji na razvojno-nevrološki obravnavi otrok. Skozi terapijo otroka skušamo priučiti pravilnih vzorcev naravnega gibanja, ki jih sam še ne zmore izvesti. Poleg terapevta imajo glavno vlogo pri motoričnem učenju otroka predvsem starši, ki ob doslednem upoštevanju navodil lahko največ prispevajo k pravilnemu gibalnemu razvoju otroka.

Koliko časa povprečno imajo nedonošenčki terapije in kdaj se vaša obravnava zaključi?

Ker je vsak otrok drugačen, sta tudi dolžina in način obravnave prilagojena vsakemu otroku. Najbolje je, da starši sproti vprašajo terapevta ali zdravnika, kako otrok napreduje in bodo dobili najbolj relavanten odgovor na to vprašanje.

Na kaj naj bodo starši nedonošenčkov pozorni, ko rokujejo s svojim otrokom?

V prvih mesecih rojstva je primerno rokovanje z dojenčkom lepo opisano na spodnji povezavi. Podoben pristop imamo tudi strokovnjaki, ko starše učimo rokovanja s svojim otrokom.

https://zdaj.net/novorojencek-in-dojencek/nega-in-sodelovanje-z-dojenckom/pravilno-rokovanje-z-dojenckom/

V domačem okolju je najbolj pomembno, da je otrok večji del dneva na ravni, čvrsti podlagi, saj ima tam največ možnosti neoviranega gibanja. Starši naj se izogibajo vsakršnim prisilnim položajem otroka (počivalniki, ležalniki, lupinice, vozički). Lupinica je primerna samo za prevoz otroka v avtomobilu, dokler otrokova višina in teža ne ustrezata premestitvi otroka v avtosedež. Ko otrok začne samostojno sedeti, je najbolj priporočljivo hranjenje v trip trap stolčku, saj je najlažje prilagodljiv po višini.

Kaj pa, če, po zaključenih terapijah, starši opazijo kakšno težavo pri otroku?

Vsi otroci, ki so bili vključeni v razvojno-nevrološko obravnavo, imajo v sklopu razvojne ambulante kontrolne preglede ob določeni starosti. V kolikor starši težave opazijo pred predvidenim terminom, naj pokličejo v ambulanto in se dogovorijo za predčasni pregled, v kolikor zdravnik presodi, da je to potrebno.